Проектиране

Фирмата извършва пълно инженерно проектиране и изграждане на метални конструкции и съоръжения за нуждите на строителството и рекламата. Ритъм 3 ООД разполага с инженерен отдел, дизайнерски отдел и производствен цех, които заедно покриват дейностите по цялостното завършване на конструкциите и съоръженията. Ние имаме опит в изработването на метални и рекламни съоръжения, като: билбордове и мегабордове, носещи конструкции за рекламни съоръжения и рамки, козирки и открити търговски площи – пазари и халета, ферми и подсилващи конструкции, пилони за знамена и осветление на спотни обекти и други. Инженерният отдел на Ритъм 3 ООД има опит и увереност в проектирането на проекти, както с високо ниво на инженерна сигурност, така и с проекти с високи изисквания за визуално и естетическо въздействие.